loader image

Beleid Persoonsgegevens

Beleid Persoonsgegevens van de website www.tomatocrokini.com

HM.CLAUSE, haar dochterondernemingen en aangeslotenen (hierna gezamenlijk genoemd ‘HM.CLAUSE’, ‘wij’, ‘onze’) besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Onderhavig beleid Persoonsgegevens beschrijft het type persoonsgegevens die worden verzameld door HM.CLAUSE of de gegevens die u aan ons verstrekt als u onze website www.tomatocrokini.com (hierna genoemd de ‘Website’) bezoekt, de verwerking, bescherming en het gebruik van uw persoonsgegevens, evenals de informatie over uw rechten inzake uw persoonsgegevens.

HM.CLAUSE verplicht zich ertoe uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken overeenkomstig de Europese Richtlijn 2016/679 en de toepasselijke nationale wetgevingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen heeft de Groep Limagrain (waarvan HM.CLAUSE deel uitmaakt) een Functionaris Gegevensbescherming (FG) (of Data Protection Officer (DPO)) aangesteld.

 

1- Toepassingsgebied

Het beleid Persoonsgegevens is van toepassing op de Website en de persoonsgegevens die door of via de Website verzameld worden.

 

2- De persoonsgegevens die HM.CLAUSE verzamelt

HM.CLAUSE verbindt zich uitsluitend relevante en noodzakelijke persoonsgegevens te verzamelen, en dit voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden.

HM.CLAUSE verwerkt de persoonsgegevens die u rechtstreeks op de Website aan ons doorgeeft, evenals de persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen.

De persoonsgegevens die HM.CLAUSE op de Website verzamelt worden gebruikt voor het beheer van onze relatie met u als gebruiker van de Website en voor de verwerking van uw bestellingen.

 

2.1 De aard van de persoonsgegevens
a. De informatie die u aan ons verstrekt door het invullen van het contactformulier

Dit zijn de volgende persoonlijke gegevens:

 • Uw naam
 • Uw voornaam
 • Uw bedrijf
 • Uw e-mail
 • Het onderwerp van uw bericht, als het persoonsgegevens bevat
 • Uw bericht, als het persoonsgegevens bevat
 • Uw status, consument of professional
b. De informatie die HM.CLAUSE automatisch verzamelt

HM.CLAUSE verzamelt automatisch de volgende informatie als u onze Website bezoekt:

 • Aantal gebruikers en sessies
 • Duur van de sessie
 • Besturingssystemen
 • Modellen apparaten
 • Geografische gegevens
 • Eerste vertrek
 • Openingstijden
 • Update

 

2.2 De wettelijke grondslagen waarop wij de verwerking van persoonsgegevens baseren

De persoonsgegevens genoemd in punt 2.1. a hierboven worden door HM.CLAUSE verwerkt op de rechtsgrond van legitiem belang. Zo gebruikt HM.CLAUSE deze gegevens uitsluitend om u te helpen en uw vragen te beantwoorden.

Voor wat betreft de persoonsgegevens die HM.CLAUSE automatisch verzamelt (cf 2.1.b), hebben wij een cookiesbeleid opgesteld waarin het gebruik van cookies en de doeleinden worden uitgelegd. Wij nodigen u uit kennis te nemen van ons Cookiesbeleid door hier te klikken.

 

2.3 De bewaartermijn van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens genoemd in paragraaf 2 hierboven worden door HM.CLAUSE gedurende een bepaalde tijd bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking.

 

3 – Veiligheid, opslag en doorgeven van uw persoonsgegevens

HM.CLAUSE heeft de juiste maatregelen getroffen voor de bescherming van uw persoonsgegevens. De informatie die u ons verstrekt wordt opgeslagen op beveiligde servers.

Vanwege de aard en de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van internet en de content ervan kan HM.CLAUSE echter in geen geval de volledige veiligheid van de gegevens garanderen.

Bovendien hebben uitsluitend personen die vanwege hun functie hiertoe bevoegd zijn toegang tot uw persoonsgegevens. Zo hebben de volgende personen mogelijk toegang tot uw gegevens:

 • HM.CLAUSE: HM.CLAUSE is onderdeel van de Groep Limagrain, een internationale groep, en kan uw persoonsgegevens doorgeven binnen de groep.
 • SARL LICOM DEVELOPPEMENT kan, als toeleverancier, toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

 

4 – Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

U hebt rechten krachtens de Europese Richtlijn 2016/679 en de toepasbare nationale wetgevingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

U kunt met name verzoeken om toegang, rectificatie, verwijdering, portabiliteit, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en/of u verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de Service Communication (communicatieafdeling) van HM.CLAUSE: rue Louis Saillant, Z.I. La Motte, 26800 PORTES-LES-VALENCE, Frankrijk, of personaldata@hmclause.com.

 

Voor het laatst bijgewerkt op 5 oktober 2020

Nederlands